Over ons

Over Curadomi

Missie

Onze missie is als christen goede, liefdevolle en pro-life thuiszorg te bieden. De Bijbelse opdracht "God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf" is dan ook ons uitgangspunt. De zorg en diensten worden geboden aan alle mensen die dit wensen. De zorg is gericht op de behoeften, waarden en wensen van onze cliënt. 

Visie

Onze pro-life zorgvisie houdt in dat het leven van de mens vanaf de conceptie tot en met het sterven beschermwaardig is. Op grond van deze visie is het onder geen voorwaarde geoorloofd om menselijk leven te beëindigen. Als de kans op genezing is uitgesloten zetten we ons volledig in voor een zo draaglijk mogelijk ziekbed. Ook wanneer de dood komt (aan het ziekbed), willen wij de zieke in de stervensfase bijstaan.

Identiteit in de zorgpraktijk

Onze medewerkers kunnen zich als christen vinden in onze missie en delen deze van harte met ons. Zij wijzen misbruik van de naam van God af, communiceren eerlijk en open, hanteren - waar mogelijk -  de zondagrust en respecteren gezagsverhoudingen. De zorgverleners van Curadomi hebben niet alleen oog voor de leefsituatie en ziekte van de cliënt maar er is in de zorgverlening ook aandacht voor zingeving en geloof. Ook in het teamoverleg komen naast de zorginhoudelijke onderwerpen ook regelmatig levensbeschouwelijke onderwerpen aan de orde.

Samenwerking

Omdat we zien dat het de zorg ten goede komt, werken we in de verzorging en verpleging met kleine teams. Ook in de huishoudelijke ondersteuning werk je bij vaste cliënten. We werken altijd in overleg met de cliënten. Hun wensen en behoeften zijn het uitgangspunt. We betrekken de eventuele mantelzorgers en het netwerk van de cliënt. Daarnaast werken we waar mogelijk samen met vrijwilligersorganisaties en kerken en in nauwe afstemming met andere zorgprofessionals zoals de huisarts.

Onderdeel van Lelie zorggroep

Curadomi is onderdeel van Lelie zorggroep. Ook Agathos en Leliezorggroep wonen zorg en welzijn horen bij Lelie zorggroep. De organisaties binnen Lelie zorggroep werken professioneel, persoonlijk en liefdevol. Geïnspireerd door het christelijk geloof en de Bijbel.

Locaties

Curadomi werkt in verschillende plaatsen.  Op onze teamwebsites die via het kaartje zijn te vinden kun je ook nader kennismaken met de teams.